WEB SHOP – DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Jednostavno i brzo, pomoću našeg web shop-a, možete kupiti polisu Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za strane državljane.

Korisnici ovog proizvoda (osiguranici) mogu biti samo strani državljani koji su na boravku, privremenom boravku i radu ili školovanju u Crnoj Gori.

Osiguranim slučajem, smatra se pružanje neophodne medicinske pomoći osiguraniku zbog zdravstvenih problema usljed bolesti ili nezgode, koji su nastali za vrijeme osiguranikovog boravka, privremenog boravka i rada ili školovanja u Crnoj Gori.

Izaberite odgovarajuće podatke i izračunajte cijenu Vašeg osiguranja.

do

Pogledajte uslove osiguranja