WEB SHOP – OSIGURANJE DJECE, UČENIKA I STUDENATA

Jednostavno i brzo, pomoću našeg web shop-a, možete kupiti polisu osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja za djecu, učenike i studente.

Osiguranje važi 24 sata, bez obzira da li se osiguranik nalazi u obrazovnoj ustanovi, kod kuće, u šetnji, na izletu…

Osiguranje počinje, ako nije drugačije ugovoreno, istekom 24-tog časa onog dana, koji je na polisi označen kao dan početka osiguranja, ako je do tada plaćena premija.

Osiguranje je moguće ugovoriti kao individualno ili kao grupno, na period od godinu dana.

Izaberite odgovarajuće podatke i izračunajte cijenu Vašeg osiguranja...


Pogledajte uslove osiguranja