WEB SHOP – OSIGURANJE DJECE, UČENIKA I STUDENATA

Jednostavno i brzo, pomoću našeg web shop-a, možete kupiti polisu osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja za djecu, učenike i studente.

Poštovani klijenti i saradnici,

Obavještavamo vas da naši servisi za elektronsko plaćanje trenutno nisu u funkciji. Očekujemo aktivaciju servisa u najkraćem mogućem roku.

Hvala na razumijevanju.

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE

Osiguranje važi 24 sata, bez obzira da li se osiguranik nalazi u obrazovnoj ustanovi, kod kuće, u šetnji, na izletu…

Osiguranje počinje, ako nije drugačije ugovoreno, istekom 24-tog časa onog dana, koji je na polisi označen kao dan početka osiguranja, ako je do tada plaćena premija.

Osiguranje je moguće ugovoriti kao individualno ili kao grupno, na period od godinu dana.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć, kliknite na Chat- prozor koji se nalazi u donjem desnom uglu ove stranice!

Izaberite odgovarajuće podatke i izračunajte cijenu Vašeg osiguranja...


Pogledajte uslove osiguranja